Sprzedany - aukcja charytatywna Stowarzyszenie "Pomagaj Pomagać Różaland" 2018