Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wymiany korespondencji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Potwierdzam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz akceptuję politykę przetwarzania danych osobowych i politykę plików cookies, zawartą w zasadach Regulaminu.